Vietnam Foodexpo - foodtech 2019: Triển lãm công nghiệp thực phẩm chính thức khai mạc