Việt Nam tạo điều kiện về thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh