Thông báo về việc hủy triển lãm Vietnam ICTCOMM 2020, TELEFILM Vietnam 2020, Growtech 2020