Pharmed & Healthcare Vietnam - Vietnam Pharmedi 2017 - Một triển lãm Liên Hợp Quốc về y tế không thể bỏ lỡ!