Kế hoạch phục hồi các chuyến bay quốc tế chở khách