Hơn 300 đơn vị tham gia triển lãm quốc tế Vietnam ICT COMM 2019