Du lịch quốc tế Việt Nam sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 3 năm 2022