Đoàn doanh nghiệp tỉnh Chungcheongnam - do Hàn Quốc tham dự triển lãm trực tuyến Vietnam Foodexpo-Foodtech 2020