BEAUTYCARE EXPO 2020 - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THẨM MỸ LÀM ĐẸP VIỆT NAM