Nhiều sản phẩm sáng tạo tại Vietnam FoodExpo - foodtech 2019