Khôi phục chính sách miễn thị thực, khách quốc tế vào Việt Nam chỉ cần xét nghiệm âm tính