Hơn 250 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự GROWTECH VIETNAM 2019