Hàng không nối lại đường bay thường lệ đến Nga, Anh, Pháp, Đức