GROWTECH VIỆT NAM 2022 - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông – lâm - ngư nghiệp

img


GROWTECH VIỆT NAM 2022 - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông – lâm - ngư nghiệp


GROWTECH VIỆT NAM được tổ chức bởi Công ty Cổ phần ADPEX sẽ là nơi để các doanh nghiệp nông nghiệp, nông dân, cơ sở sản xuất nông nghiệp giới thiệu, quảng bá nhằm đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh doanh, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ cao trong nuôi trồng, thu hoạch và bảo quản trong sản xuất kinh doanh thiết bị máy móc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệpChi tiết

GROWTECH VIỆT NAM được tổ chức bởi Công ty Cổ phần ADPEX sẽ là nơi để các doanh nghiệp nông nghiệp, nông dân, cơ sở sản xuất nông nghiệp giới thiệu, quảng bá nhằm đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh doanh, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ cao trong nuôi trồng, thu hoạch và bảo quản trong sản xuất kinh doanh thiết bị máy móc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp như:

  • Thiết bị và công nghệ trồng trọt, thu hoạch, bảo quản trong nông nghiệp
  • Phương tiện , thiết bị trồng và bảo vệ rừng
  • Máy móc, công nghệ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản


Bình luận